”Vuoden 2011 alussa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa käynnistet­tiin laajapohjainen pilottihanke, jossa tarkoituksena oli vahvistaa työhyvinvointitoimintaa yksikkötasolla ja kehittää malli, jolla tämä olisi toteutettavissa. Tämän esitteen tarkoitus on esitellä hankkeesta syntynyt asiantuntijaorganisaation työhyvinvoinnin toimintamalli sekä prosessi, jota kautta malliin on päädytty. Toimintamalli ja prosessi toimivat esimerk­keinä muille yliopiston yksiköille ja ovat sovellettavissa vastaavanlaisiin organisaatioihin, joiden toiminta perustuu vahvaan asiantuntijuuteen

Erään osion hankkeessa toteuttu BusinessTeatteri 6.2.2012. Improvisaatioteatteria, jossa käsiteltiin improvisoin­nin keinoin työelämässä kohdattavia ristiriitoja ja sitä, millaisin keinoin niitä voidaan ehkäistä. Teatterilaiset olivat etukäteen perehtyneet tiedekunnan toi­mintaan ja kehitelleet kaksi harjoitusta, jotka käsittelivät realistisesti näitä tilan­teita. Henkilöstö sai neuvoin ohjata roolihenkilöitä toimimaan sopuisammin ja estämään kiistojen kärjistymistä. ”

Lataa PDF

Ota yhteyttä ja kysy lisää!