Businessteatteri nyt myös Speakersforumin listoilla

Businessteatterin perustajiin kuuluva Essi Aulanko on toiminut yrittäjänä vuodesta 2001 lähtien. Hänen monipuolinen koulutustaustansa ja 17 vuoden käytännön kokemus osaamisen kehittämisestä ovat tehneet hänestä organisaatiomaailman viisaan tulkin. Hänen mukaansa usein valmentajan ensisijainen tehtävä ei ole opettaa jotakin uutta, vaan luoda tila oivaltamiselle. Pelkkä tieto ei riitä, sillä ihmisten on löydettävä keinot asioiden toteuttamiseksi.

”Miten saada ihmisten tieto ja osaaminen täyteen potentiaaliin?” on kysymys, jota lähes jokainen miettii omassa yhteisössään. Oppimiseen tarvitaan tiedon lisäksi aina elämys ja tähän tarpeeseen vastaa Businessteatteri. Tiukkaa asiaa, elämyksellisesti toteutettuna!

Businessteatteri syntyi kolmen konsultin kyllästymisestä omiin Power Point-esityksiinsä. Businessteatterin vahvuus on sen käytännönläheisyys ja toiminnallisuus yhdistettynä monipuoliseen tieto-teoreettiseen taustaan. Johtaminen, psykologia, organisaatio osaaminen ja teatterilähtöiset menetelmät tuodaan yhteen tavalla, joka muodostaa uudenlaisen tavan opettaa ja oppia.

Businessteatterin mukaantulo mihin tahansa tilaisuuteen/tapahtumaan takaa sen, että osallistujat kokevat tapahtuman/tilaisuuden sisällön ajankohtaisena ja henkilökohtaisena. Businessteatteri voi olla mukana siivittämässä elävinä pp. kuvina asiakkaan omaa puheenvuoroa tai menetelmän varaan voidaan rakentaa kokonainen koulutuskokonaisuus tai iso tapahtuma.

Tapahtumien sisältö räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan tilaisuudelle asettamaa tavoitetta. Huolellinen ennakkovalmistelu sekä haastattelut takaavat sen, että tapahtumaa ei koeta leikkinä, vaan todellisena peilinä.

Aito peili mahdollistaa sen, että jokainen osallistuja voi samaistua tapahtumiin ja oma ajattelu ja oppiminen voi käynnistyä.

Suosittuja teemoja isoille yleisölle: strategia käytännössä, organisaatiomuutoksen esittely, erilaiset kick off –tilaisuudet.

Suosittuja teemoja pienemmille ja pidemmille koulutuksille: suorituksen johtaminen, palautteen antaminen, esiintymis- sekä neuvottelutaito, konfliktin sovittelu, kehityskeskustelut ja one-to one keskustelut.
Businessteatteri on ollut monelle organisaatiolle arjen kehittämisen kumppani jo monen vuoden ajan. Moni iso brändi on halunnut monipuolistaa osaamisen kehittämistään teatterilähtöisellä ja toiminnallisella työskentelytavalla HOK Elanto on valmentanut koko henkilökunnan teatterin keinoin paremmiksi asiakaspalvelijoiksi ja Alkossa teatteria käytetään hyvin monipuolisesti kaikenlaisiin kehittämisen tarpeisiin. Myös pankki- sekä vakuutusala, valmistava teollisuus, terveydenhuolto ja yliopistomaailma ovat hyvin tuttuja.

Businessteatterin motto on: ”Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa.”


Voiko ihmisyyttä harjoitella?

”Mulla olisi yksi pikku juttu!” – voiko ihmisyyttä harjoitella?

Katsojat räjähtivät nauruun, kun kuvasimme esimiehen pulmallista tilannetta ManpowerGroupin varhaisen välittämisen kiertueella. Varhaisen välittämisen kiertue toteutettiin yhdessä ManpowerGroupin, Ilmarisen, Varman ja Mehiläisen kanssa. Yksi osallistujista nousi seisomaan ja huusi: ”Tämä naurattaa nyt mutta tää on niin totta!”

Esimies ei voi tietää, mitä työntekijän pään sisällä liikkuu. Tästä voi syntyä tahattomia hankaluuksia (katso video).

Myötätuntoinen ja jämäkkä varhainen välittäminen voi joskus olla vaikeaa. Hankalan tilanteen äärellä yhteinen nauru auttaa laukaisemaan painetta. Saamme perspektiiviä kiperiin tilanteisiin. Yhteinen kokemus saa osallistujan huomaamaan, että hän ei olekaan yksin oman epäonnistumisen tunteensa kanssa. Muutkin ovat kokeneet samaa! Varhaisen välittämisen keskustelut ovat helppoja käytännössä, mutta todellisuudessa ihmisen kohtaaminen kipeän asian äärellä on herkkä tilanne, eikä sanottuja sanoja saa takaisin.

Oikeassa elämässä on vaikea sanoa stop, kun homma menee väärälle uralle. Teatterissa se onnistuu. ”Mulla olisi yksi pikku juttu” – Varhaisen Välittämisen Road Show tarjosi ManpowerGroupin esimiehille mahdollisuuden hioa taitojaan turvallisessa ”teatterilaboratoriossa” sekä työterveysneuvottelussa, että esimies-alainen tilanteessa. Teatterin avulla samaa tilannetta voidaan tarkastella eri osapuolten näkökulmasta ja kehittää näin ajattelun liikkuvuutta. Myös tunnetasolla pystytään eläytymään toisen henkilön asemaan. Lisäksi voimme huomata, että jos jokin tilanne on minulle vaikea, se on vaikea todennäköisesti muillekin. Laboratoriossa tilanteen voi uusia, tosielämässä se on vaikeampaa. Parasta kaikessa on, että kun voimme nähdä ja hyväksyä omat rajoituksemme, meidän on silloin huomattavasti helpompi muuttaa ja korjata omaa toimintaamme.

Varhaisen välittäminen toteutettiin yhdessä Manpowerin, Varman ja Mehiläisen kanssa. Etsimme keinoja lisätä todennäköisyyttä vuorovaikutuksen onnistumisessa. Tutkimme myös sitä, mikä saa ihmisen puolustuskannalle. Varmoja keinoja ovat mm. vähättely, moralisointi, opettaminen, väittely, arvostelu, neuvominen.

Jos ihminen pannaan selkä seinää vasten, kypsymättömät minän puolustusmekanismit aktivoituvat, kuten

Muiden syyttely
Taantuminen, esim. kiukuttelu
Mustavalkoinen hyvä-paha ajattelu
Selittely, ontuva mutta itselle edullinen logiikka
Opimme kaikki yhdessä, että onnistumisen todennäköisyys lisääntyy kun

Käytät avoimia kysymyksiä
Kuuntelet aktiivisesti, toistat ja peesaat, teet yhteenvetoja käyttämällä samoja ilmaisuja kuin kertoja
Käytät me-muotoa, meillä on yhteinen ongelma
Pyydät henkilöltä itseltään ratkaisuehdotuksia ja sovit seuraava askeleen tilanteen eteenpäin viemiseksi.

Palautteissa osallistujat sanoivat, että saivat eväitä kaikkiin viestintätilanteisiin, myös ihmisyyteen. Luottamus työntekijän kanssa ei rakennu hetkessä, vaan on prosessi. Taitoja empatiaan ja aitoon kiinnostukseen voi myös harjoitella. Ohjaajana olin erityisen iloinen, kun sain kuulla, että teatterikokemus on saanut aikaan paljon keskusteluja myös jälkeenpäin, se, jätti jäljen, joka muistetaan.

Merita Petäjä